Driftinformation Stadsnät

På Affärsverkens hemsida så hittar du information om driftstörningar och planerade avbrott på Karlshamn stadsnät. Vi arbetar hårt med förebyggande åtgärder och bra underhåll för att minimera antalet avbrott.

Driftinformation Karlshamn – Affärsverken